Profoto B2 250 AirTTL location KIT
Profoto

1.599,00 € IVA incl.

Producto nuevo

Tag:

Location KIT

  • 1 x B2 250 AirTTL y Li-Ion batería para B2
  • 2 x B2 Cabeza
  • 1 x B2 Location Bag
  • 1 x B2 Carrying Bag
  • 1 x Battery Charger 2.8A
  • 1 x Extra Li-Ion batería para B2

Productos Relacionados